Overblik er hjernen bag One

Overblik – Statistik og administration samlet på et sted

Overblik er administrationsmodulet og hjernen bag One. Med adgang til statistikker, historik og brugerstyring, kan ledere og ansvarlige nemt holde styr på deres medarbejdere og fordele arbejdsopgaverne, så medarbejder kan fokusere på at give borgerne den bedste pleje og omsorg.

Statistik

I statistikdelen kan I finde hændelsesloggen, dataudtræk og KPI-vurderinger. Det betyder at I bl.a. kan finde.

  • Log over dagens kald
  • Hvor mange kald der har været fra en borger
  • Hvor mange kald en specifik medarbejder har håndteret
  • Gennemsnitlig køretid til borgeren
  • Dokumentation for ankomst og tid brugt hos den enkelte borger

 

Administration

I administrationsdelen findes mulighed for at opsætte og ændre forskellige funktioner i One. Det betyder at I bl.a. kan finde:

  • Administration af personale
  • Ændre i fordelingsprincipper bagved alarmhåndteringen
  • Tildele og redigere grupper/kredse og underkredse
  • Overblik over dagens håndtering af opgaverne i One
  • Opsætning af forholdsordre til Tryghedscentralen